De gemeenteraad is in feite het parlement van de gemeente: dit lokaal parlement neemt dan ook de belangrijkste beslissingen in een gemeente. De gemeenteraad maakt trouwens ook wetten in de materiële zin van het woord. Een voorbeeld hiervan zijn politiereglementen; de uitvoering van gemeenteraadsbesluiten wordt toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

De gemeenteraad vergadert in principe iedere maand om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. De zittingen zijn openbaar; iedere geïnteresseerde burger kan deze dus bijwonen. Privacy-gevoelige materies worden altijd in geheime zitting behandeld.

Hieronder kan je de data & de agenda's van de Gemeenteraadszittingen terugvinden op de website van de gemeente Schelle .

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.