Dorpshart


zondag, 23 juli, 2017
Dorpshart

Het gemeentebestuur samen met Igean willen met Schelle 2030 een nieuwe impuls geven aan de ruimere kerkomgeving van Schelle.

Het gerenommeerde studiebureau Palmbout Urban Urban Landscapes uit Rotterdam, samen met Collectief Architecten Antwerpen, kregen na een wedstrijdselectie de opdracht.

Zij stellen momenteel een beeldkwaliteitsplan op. De krachtlijnen daarvan zijn: aanleg van een zogenaamd Vlietpark, een ruim dorpsplein met een directe band naar de Vliet, groene en blauwe (water)verbindingen: vergroenen en duurzaamheid in een zeer brede betekenis.

Buiten het project om wordt er ook een nieuwe voetgangers  –en fietsersbrug over de Vliet voorzien. Een verbinding tussen de groene clusters rond het park van Schelle en het abdijpark te Hemiksem.

De  hele ontwikkeling zal finaal beantwoorden aan de nieuwe en toekomstgerichte Vlaamse visie op ruimtelijke ordening en de filosofie van de Vlaamse Bouwmeester. Het geheel wordt uiteraard afgetoetst aan de financiiële haalbaarheid.

Zodra het beeld vorm krijgt zal het, zoals voorzien in de opdracht, onder meer aan de Schelse bevolking, de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro) en de gemeenteraad, voorgelegd worden.

Elk van deze stappen zal een moment van inspraak, overleg en ook bijsturing zijn. Een maquette zal de woorden en plannen omzetten zodat het mogeljke eindbeeld visueel en toengankelijker is voor iedereen.