Schelle wordt nog groener


zondag, 15 januari, 2017
Schelle wordt nog groener

 

Hogeschoolstudenten van Gent inventariseerden in 2014 de bomen in de straten van onze gemeente. Zij stelden eveneens voor elke boom een ‘onderhouds- en verzorgingsadvies’ op! Ze telden liefst 2.239 straatbomen. Deze zijn goed voor een jaarlijkse opslag van 75 ton CO². In februari start dezelfde hogeschool met de inventarisatie van struiken, planten en bomen verspreid over het openbaar domein. Het gaat hier over aanplantingen op diverse plaatsen in de gemeente zoals het park, de tuin van het heemmuseum, brede bermen, pleintjes en plantsoenen, het Berrenheibos, het Kerkebos, de gemeentelijke basisschool, de groenzone langsheen de Bovenvliet, de begraafplaats, de visputten,… Hoogstwaarschijnlijk is de CO²-opslagcapaciteit van dat groen nog hoger dan dat van de straatbomen!

 

En ondertussen planten we verder aan. De werklieden van de geemeente – die prachtig werk verrichten op heel wat domeinen – brengen dit plantseizoen op diverse plaatsen ca. 3.300 ‘planten en bomen’ aan. In het voorjaar breidt het Kerkebos uit met een 700 m² aanplantingen. In het kader van de vernieuwingswerken in de Heidestraat worden er ca. 25 bomen aangeplant. Tussen het fietspad en de rijweg in de nieuwe Tuinlei-in-aanleg komt over de gehele lengte een groenstrook van ca. 1,1 m breed. Ook hier wordt groen aangeplant. De omgeving van de assistentiewoningen van het OCMW in de Zandstraat wordt steeds groener waardoor dit mooie, duurzame project nog meer schittert. Alle beetjes helpen… en vele kleintjes maken een groot geheel!

 

Het blijft hier niet bij. Voorbereidingen worden getroffen om in het komende plantseizoen 2017/2018 nog eens 1 ha groen aansluitend bij het Berrenheibos aan te planten. Langsheen de Tuinlei doet zich wellicht nog een gelijkaardige opportuniteit voor. Met de provincie wordt nog steeds de verwerving van ca. 12 ha voor de aanplanting van bossen onderzocht. Met betrekking tot de Electrabelsite is er op dit moment één ding duidelijk: ook hier zal een aanzienlijk deel van de terreinen een groene inkleuring moeten krijgen. Schelle verder vergroenen en zo CO² opslaan is de weg die ons bestuur verder zal bewandelen. Wat goed is voor de aarde, is goed voor haar bewoners. 

 

Vergroenen en verduurzamen: de daken van de openbare gebouwen zijn voorzien van zonnepanelen. Samen lijken ze wel een kleine centrale van groene energie. Waar kan, zal ons bestuur verdere stappen zetten naar opwekking van hernieuwbare energie.  Wist u dat ons bestuur via andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ca. € 1 miljoen mee investeert in o.m. enkele windmolens en in de zonnepanelen boven de betonnen koker van de hogesnelheidstrein langsheen E19 in Brasschaat? Ons bestuur is gewonnen voor ruimte voor windmolens. Het is nodig de kracht van de natuur positief aan te wenden en te benutten.